De Meeste Roeiers Deugen

De Meeste Roeiers Deugen

Iemand beschuldigde mij ervan – enigszins terecht – een cynicus te zijn. In repliek daarop citeer ik het volgende uit het boek van Rutger Bregman: Onlangs werd in dertig landen een simpele vraag gesteld: “Denk je dat de wereld erop vooruitgaat, hetzelfde blijft, of erop achteruitgaat?” In álle landen, van Rusland tot Canada, Mexico tot Hongarije, antwoordde de overgrote meerderheid dat de wereld erop achteruitgaat.

De cynici lijken de overhand te hebben in de wereld. Het verhaal gaat echter verder: in werkelijkheid is het precies andersom. De extreme armoede, het aantal oorlogsslachtoffers, de kindersterfte, de misdaad, de honger, de kinderarbeid, het aantal doden bij natuurrampen en het aantal vliegtuigcrashes zijn de afgelopen decennia omlaag gevlogen. We leven in de rijkste, veiligste en gezondste tijd ooit.

Wat heeft dit met roeien en met De Hertog te maken? Voldoende om de citaten te laten staan. Als bestuur maken wij ons regelmatig zorgen over de niet gemelde schades aan boten, aan de (gepercipieerde) verruwing van de cultuur  in de vereniging, over de matige bezoekersaantallen bij de ledenvergaderingen, etc. Wij verzuchten dan ook met regelmaat dat dat vroeger niet zo was, dat het béter was…

Zo was het vroeger, 11 jaar geleden.

Maar zo was het niet en zo is het niet: ook vroeger waren er schades en in de ledenvergaderingen was het lang niet altijd gezellig. En ook nu nog is er een groot aantal vrijwilligers die Ertveld Experience organiseren. De boten worden gepoetst en de kastanjes opgeveegd. Er gaat zóveel goed. En dat moet ik ook gewoon toegeven. Wellicht kunnen we wat strenge regels afschaffen. Of gaat dat te ver?

Ik wens iedereen veel roeiplezier! 

André Habets