Stuurinstructie

op 22 maart 2012

Sturen A halen, zonder examen te doen? Dat kan!
Maar dan is het wel noodzakelijk om Stuurles te volgen.

andre met toeter

Dit kan op zaterdag bij André Habets, op zondag bij Jan Buitink en Robert Overbosch, en de midwekers doen dit olv Ton van Os, Jules Wijne, Edward van Os, Bodo Rammelsberg, Lex Schregardus of Jos Brekelmans. Tevens kunnen 'maatwerk' afspraken gemaakt worden op andere momenten.
Er wordt gewerkt met een Afvinklijst A (versie 1 okt 2014), waarbij alle bijzondere verrichtingen worden geoefend. Ook coaches kunnen met de Afvinklijst werken, maar dat gaat dan wel in overleg met de STuur Instructie Commissie (STIC).

Het blijft mogelijk om op examen te gaan bij de examencommissie voor Sturen A. Zie voor de exameneisen onder Roeien / Roei-examens doen.

Stuurles

Stuurles !
Heb je inmiddels Roeien 1 gehaald alsmede het Theorie-examen, of ga je hier snel mee beginnen? Dan wordt het tijd om te leren sturen en je Sturen A te halen, om als ploeg zelfstandig het water op te kunnen. Zowel in april als in september start een nieuwe instructie-periode. Stuurles wordt gegeven op zaterdag en zondag van 8.30 uur tot 10.00 uur.
Neem contact op met André Habets ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) voor de zaterdag of
neem contact op met Jan Buitink ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) voor de zondag.
Voor de midwekers geldt dat medio september de stuurcursus van start gaat op dinsdagochtend 09.00-11.00 uur.

Nieuwe leden starten in april met de introductieperiode en deze leidt, als alles goed verloopt, eind juni tot Roeien 1. Daarna start de ‘vervolgperiode met nadruk op sturen’. Het behalen van het T-examen maakt hier onderdeel van uit. De ploeg schrijft zich in voor :
1) Stuurles, of
2) men gaat met de eigen coach aan de slag

Ad 1) Stuurles (aanbevolen)
Bij stuurles werkt men 1x per week gedurende ongeveer 10 weken in een groepje van 5 of 6 personen aan de bijzondere verrichtingen, o.l.v. een stuurinstructeur van de STIC. Ook van kijken naar elkaar, leert men. De Afvinklijst wordt afgewerkt. De Examencommissie kijkt steekproefsgewijs mee. De afvinklijst wordt afgetekend door de instructeur en het resultaat wordt gecommuniceerd naar de Examencommissie. De Examencommissie kent de roeibevoegdheid toe in de centrale administratie, waarmee de bevoegdheid zichtbaar wordt in het Smoelenboek.
Normaliter wordt naast stuurles tevens 1x per week geroeid, o.l.v. een coach.

Ad 2) eigen coach (afgeraden)
Het is ook mogelijk dat de coach zelf stuurles geeft. Eén van de twee wekelijkse trainingen bestaat dan uit het doen van de bijzondere verrichtingen (afvinklijst). Met een Stuurinstructeur van de STIC worden afspraken gemaakt over het leertraject, data en bootgebruik. Een lid van de STIC kan gevraagd en ongevraagd toezien op de stuurles.
De STIC tekent altijd af. Als alles goed gaat is aftekening ook geen issue, als het niet goed gaat, dan is het de stok achter de deur. De STIC communiceert het resultaat naar de Examencommissie. De Examencommissie kent de roeibevoegdheid toe in de centrale administratie, waarmee de bevoegdheid zichtbaar wordt in het Smoelenboek. Indien de coach geen afspraken heeft gemaakt met een stuurinstructeur over toezicht, dan wordt de afvinklijst niet afgetekend door de STIC. De ploeg moet dan op examen bij de examencommissie of de ploegleden volgen alsnog de gewone stuurles o.l.v. de stuurinstructeur.

Stuurinstructie vindt plaats in de Roeien 0 boten, dus ook als de bijzondere verrichtingen worden uitgevoerd o.l.v. de eigen coach : Taurus, Houkesloot, De Hertog en Hylas (C4+).


STIC

Een groep van ervaren stuurinstructeurs (STuurInstructieCommissie (STIC)) is bevoegd om stuurles te geven en de Afvinklijst Stuurinstructie af te tekenen. De STIC wordt in 2014 gevormd door de volgende 8 personen:
weekend : Jan Buitink, André Habets, Robert Overbosch.
midweek : Ton van Os, Jules Wijne, Edward van Os, Bodo Rammelsberg, Lex Schregardus en Jos Brekelmans.

De eisen die worden gesteld aan (nieuwe) leden van de STIC zijn :

 • in bezit van Sturen A en Theorie, Sturen B strekt tot de aanbeveling
 • beheersen van de stof van de Handleiding Stuurinstructie
 • in staat om het aanleren van vaardigheden voor sturen over te brengen op de deelnemers
 • minstens 2x meelopen met en 1x zelf instructie geven bij stuurles, o.l.v. een Stuur-instructeur van de STIC
 • het bijwonen van het overleg van Stuurinstructeurs, alsmede evaluatie-bijeenkomsten bijwonen
 • het gevolgd hebben van de BIC, of een KNRB-opleiding, strekt tot de aanbeveling

Voor vragen, neem contact op met de coachcommissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of één van de leden van de STIC.

Bekijk hier de Handleiding Stuurinstructie, die gehanteerd wordt door de STIC. Ook voor coaches die zelf stuurinstructie geven, is dit te gebruiken als leidraad.


Afvinklijst A

Deze Afvinklijst Stuurinstructie (versie 1 okt 2014) wordt gebruikt om alle bijzondere verrichtingen te oefenen voor het 'diploma' Sturen A. Als alle onderwerpen naar tevredenheid zijn verricht, tekent een lid van de STIC de lijst definitief af, wordt dit doorgegeven aan de Examencommissie en is de deelnemer geslaagd.

toerroeiers bukken voor lage brug

Toerroeiers bukken voor een lage brug. Dan is het wel handig als je weet wat slippen is en dat de Stuur goede commando's geeft.Formulier B

Het Sturen B diploma heb je nodig als je in Roeien 3 boten gaat sturen en wordt behaald door in opleiding te gaan bij een ervaren Roeien 3 ploeg. Niet alleen om alle stuurkunsten onder de knie te krijgen, maar ook hoe je de ploeg beter kan begeleiden, het zogenaamde coachend sturen. Dit Beoordelingsformulier stuurexamen B is een checklist, die gehanteerd wordt om je vorderingen bij te houden. Deze vaardigheden moet je beheersen om te kunnen slagen voor het Sturen B diploma. Zie Roeien, tabblad Roei-examens doen voor de exameneisen.

oxford 2012
Op Roeien 3 niveau wordt het meedoen aan wedstrijden nog serieuzer. De Stuur speelt dan een belangrijke rol en kan door strak sturen soms net het verschil maken.

Oxford 2012
Instructie 8+

Sturen in de 8+ is niet wezenlijk anders dan in een 4. Er zijn wel enkele aandachtspunten, die voortkomen uit het gegeven dat een 8+ langer is dan alle andere boten en breder dan een boot voor scullen. De doorvaartbreedte van een boordboot is bijna 7 meter en van een een ‘dubbel’ ongeveer 5½ meter.

Sturen B sturen die nog nooit eerder hebben gestuurd in de 8+ en dat voor de eerste keer willen gaan doen, moeten tijdig de 'instructie Sturen in de 8+' aanvragen bij de STIC. Dit betekent dat op het moment dat je voor de eerste keer in de 8+ gaat sturen, je een praktijkinstructie krijgt vanuit de STIC. Deze werkwijze is van kracht sinds de nieuwe 8+ (Jheronimus Bosch) is gearriveerd in maart 2011.
De pdf small Handleiding Instrusturen in de 8+ kan je hier downloaden.

Het is mogelijk dat aanvullende eisen worden gesteld t.a.v. het gebruik van de 8+, zie hiervoor Materiaal / info boten reserveren.

Commandovoering
De 8+ is een gladde boot en dus zijn alle commando’s voor glad tillen van toepassing. Zie hiervoor de Handleiding Commando’s (Materiaal / omgaan met materiaal).

roeien in 8 ehv 2Situatie begin 2011:
Het huidige sturen B examen (enkel te behalen ‘in opleiding’) geeft toegang tot het sturen van een 8+, ook al heeft de stuur hier nog nooit eerder in gestuurd. Tot nu toe stapt een stuur niet zomaar in de 8+, dit gebeurt op uitnodiging van de ervaren ploeg (R3), die in de 8+ roeit. Deze ploeg brengt aan de nieuwe stuur de benodigde kennis over en laat hem/haar al doende de vaardigheden ontwikkelen. Een zelfregulerend proces.

Nieuwe situatie (vanaf maart 2011):
Sinds de Jheronimus Bosch is gearriveerd is de Boze Griet beschikbaar geworden voor het R2-niveau. Dit betekent dat minder ervaren roeiers hiervan gebruik zullen gaan maken. De rol van de Stuur wordt dan des te belangrijker om dit in goede banen te leiden. Het zelfregulerend vermogen, waarbij de ploeg ervoor zorg draagt dat de Sturen B stuur (die misschien nog nooit in een 8+ gestuurd heeft) weet hoe hij/zij de 8+ moet behandelen is dan niet meer aanwezig.

Gewenste situatie:
Beide 8en worden zoveel mogelijk gebruikt waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Iedereen die voor het eerst wil sturen in de 8+, dient te beschikken over Sturen B en ontvangt op dat moment een instructie (theoretische toelichting en praktische oefening) over sturen in de 8+, verzorgd door de STIC. De instructie wordt afgetekend door de STIC en de examencommissie legt dit vast door het aanvinken van de ‘Aantekening sturen in de 8+’ (of ‘Instructie Sturen in de 8+).

Werkwijze vanaf februari 2011

 • Leden met stuurervaring in de 8+ krijgen de aantekening toegekend na bevestiging van de schriftelijke instructie (en evt. behalen T-examen). Deze leden zijn persoonlijk benaderd.
 • Overige leden met stuurervaring in de 8+, die niet bekend zijn bij STIC/examencie, zijn opgeroepen zich te melden.
 • Alle overige leden met Sturen B mogen pas sturen in de 8+ nadat zij de ‘Instructie sturen in de 8+’ ontvangen hebben. Deze vraag je aan bij Jan Buitink van de STIC.
 • De regels t.a.v. Sturen B halen wijzigen niet, dus kan een R3 ploeg die in de 8+ roeit gewoon iemand in opleiding nemen voor Sturen B en daarmee direct de aantekening 8+ behalen, na succesvolle afronding van Sturen B.
 • De examencommissie heeft Jan Buitink aangewezen als instructeur voor ‘Sturen in de 8+’.Sturen is meer...

STUREN IS MEER dan aan de touwtjes trekken

Op deze thema-avond (voor 2e jaars-roeiers onderdeel van de roei-opleiding/Stuurtaak) wordt aandacht besteed aan hoe je als stuur m/v meer kan bijdragen aan de ontwikkeling van je roeiploeg tijdens een training. Tips over het vertalen van oefeningen, het geven van commando’s, je rol in de ploeg en het sturen van wedstrijden. Het werken met 'praktijk-cases' op de ergometer is zeer illustratief en leerzaam voor de deelnemers.
pdf small Stuurtips / compacte versie (Anneloes van Winterwijk - Vreugdenhil, feb 2010)
Verder wordt gebruik gemaakt van de PP 'De stuur in de wedstrijd (zie hieronder)

Thema : Sturen op wedstrijden

Stuur is schakel tussen roeiers en coach

Anne Schellekens 3 Hertog[Februari 2015] Dat sturen meer is dan aan een paar touwtjes trekken wisten we wel, maar dankzij het inspirerende verhaal van Anne Schellekens over haar rol als stuur van de nationale dames8+, die brons haalde op de Olympische Spelen in Londen 2012, weten we nog beter wat je kunt doen om je ploeg op de snelste manier van A naar B te krijgen. En wat was-ie zwaar hè, die bronzen medaille!

Jan Buitink zou hem maar wat graag in zijn binnenzak steken! Een topavond, dankzij top-stuur Anne, bedankt!

In deze deze powerpoint van Anne staan enkele links naar Youtube filmpjes met voorbeelden van sturen / stuurcommando's.

 

Anne Schellekens 1 Hertog

Onderstaande documenten zijn gemaakt ten behoeve van de thema-avond Sturen op wedstrijden (Anneloes van Winterswijk-Vreugdenhil en Joost Elshoff, 2008).

pdf small Stuurtips (Powerpoint presentatie 283 kb groot) Uitgebreid kennisdocument.
pdf small De stuur in de wedstrijd (Powerpoint presentatie 141 kb groot)
pdf small
Handreiking sturen op wedstrijden (Pdf 87 kb)


Hoe kwam het zo?

In dit pdf small Verbeterplan (januari 2010) lees je over de aanleiding, knelpunten en voorstellen die hebben geleid tot verbetering van het stuurinstructie-beleid. In het document Van Verbeterplan naar Praktijk (maart 2010) is beschreven wat de nieuwe werkwijze is. Lees hieronder de belangrijkste ontwikkelingen en huidige stand van zaken.

Aanleiding voor het opstellen van een verbeterplan voor Stuurinstructie (jan 2009):
Uit communicatie tussen Coachcommissie en ‘stuurinstructeurs’ kwamen enkele knelpunten naar voren:

 • structuur voor stuurinstructie ontbreekt, zowel qua inhoud als qua organisatie
 • de positie van deze taak is binnen de vereniging onduidelijk
 • de matching tussen ploegen en instructeurs is ad hoc, een structuur voor contactleggen ontbreekt
 • de deelname is vaak te vrijblijvend
 • het is onmogelijk om tijdens het examen alle vaardigheden te toetsen, daarom moet dit al gedaan worden door de stuurinstructeur
 • informatie op de website ontbreekt / is onduidelijk / niet gemakkelijk vindbaar
 • de veiligheid van boten en personen is soms in het geding
 • op de vereniging spreekt men elkaar nauwelijks aan over zaken die fout gaan
 • instelling van coaches soms ‘onder de maat’: “Ik leer ze wel effe door die paaltjes te varen en daarmee klaar”

Voor de Examencommissie is het afnemen van het Examen StA zeer tijdrovend en daarmee vormt het een grote belasting voor deze commissie.

Status van het overleg m.b.t. Stuurinstructie (aanvang 2009)
Stuurinstructie had bij aanvang van het overleg (in jan 2009) geen ‘formele status’ binnen de Hertog. Vanwege de nauwe verwantschap met ‘instructie en opleiding’ heeft de Coachcommissie zich ontfermt over stuurinstructie en het werk van de ‘informele werkgroep stuurinstructie’ gecoördineerd. De rol van de Coachcommissie was in deze initiatief nemen, proces begeleiden, afstemmen met andere ‘disciplines’ en ‘belangenbehartiging’ in richting van Commissaris Roeien / Bestuur. De werkgroep Stuurinstructie bestaat uit:
Will van Herpen, Ton Vreeburg, Anneloes Vreugdenhil, Jan Buitink, André Habets, Janet Mathijsse - Achterberg, Oda Schelhaas – van Gorkom (Coachcie).

Status van Stuurinstructie eind 2010
Vanaf voorjaar 2010 is ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze: indien een examenkandidaat met goed gevolg de Afvinklijst heeft afgewerkt o.l.v. een instructeur van de STIC, vervalt het examen en wordt het diploma Sturen A toegekend door de examencommissie. De Examencommissie is tevreden over de werkwijze. Op de ALV van november 2010 is de STIC geïnstalleerd als commissie door de ALV. Hiermee komt de STIC op eigen benen te staan, naast de Coachcommissie.

De werkgroep Stuurinstructie is de werkgroep die zich bezighoudt met de beleidsmatige zaken rondom Stuurinstructie. De STIC (Stuurinstructiecommissie) is de pool van ‘erkende’ stuurinstructeurs die stuurles geven en bevoegd zijn de Afvinklijsten Sturen A af te tekenen. In de loop van 2011 zullen we bekijken in hoeverre de werkgroep Stuurinstructie haar (overgebleven) taken kan overhevelen naar de STIC, om daarna zichzelf op te heffen.

(C) 2006-2013 Roeivereniging De Hertog 's-Hertogenbosch   | Beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.