Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Roeiwater en stroming

Het vaarwater in 's-Hertogenbosch wordt gedeeld met andere schepen, dit geldt vooral op de Dieze en de Ertveldplas. Ook op de Dommel en de Aa kan plotseling de rondvaartboot van Wolthuis, een vissersbootje of een andere kleine boot opduiken. Ook vissers oefenen hun liefhebberij uit op en langs hetzelfde water.

Houd bij binnenvaartschepen rekening met een dode hoek van 500 meter.
Sinds de oprichting van de Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) in 1999 hebben reeds 62 zichtgerelateerde ongevallen met binnenvaartschepen plaatsgevonden, die alle door de RvTV zijn onderzocht. Bij het ontstaan van al deze ongevallen heeft onvoldoende zicht door de (te grote) dode hoek een belangrijke rol gespeeld.

Dode hoek beroepsvaartUit het onderzoek is tevens gebleken dat schippers eigenlijk niet in staat zijn om hun dode hoek in te schatten, er is bijna altijd sprake van een (grote) onderschatting.

Een roeiboot die in de dode hoek terechtkomt wordt niet gezien. Schrikreacties van schippers en zelfs aanvaringen kunnen het gevolg zijn. Wijk daarom bij het naderen van een binnenvaarder altijd direct uit en ga niet voor het schip rondmaken.

Pleziervaartschippers hebben de neiging om uitgebreid van de omgeving te genieten. Het uitkijken, stuurboordwal houden en rechtuit varen schiet er dan wel eens bij in. Kijk in ongestuurde nummers regelmatig om, wijk uit en geef zo nodig een schreeuw. Er zijn pleziervaarders die weinig oog hebben voor de gevolgen van hun gedrag, bijvoorbeeld geen rekening houden met de golven die ze trekken.

Tussen de spoorbrug en de binnenstad is het zicht beperkt. Hier moet je extra goed opletten en goed stuurboordwal aan houden, daarnaast gelden er regels i.v.m. scheepvaartverkeer (lees alle vaarregels: Roeien / Vaarregels):

  • Bij de Diezebrug (Orthenseweg) geldt in zuidelijke richting (stad in) een vaarverbod voor het middelste (het smalle) bruggat.
  • Bij het varen van de Aa naar de Dommel moet eerst aan stuurboordoever (zijde Gamma) richting spoorbrug gevaren worden tot ten minste het gele bord met een hoofdletter K ter hoogte van de Gamma, pas daar mag worden rondgemaakt en overgestoken.

Aa


Dit is mooi, vrijwel altijd rustig roeiwater ca. 4 km van het vlot tot aan de A2. Sinds de A2 verbreed is, kunnen we hier nog 500 meter doorvaren tot het einde van de plas (Zandvang). Het is niet mogelijk om rechts achterin door te varen op de Aa, vanwege een balk in het water, die permanent lijkt te zijn.


Na de A2 kan je direct rechts (dus helemaal aan het begin van de plas) nog 700 m. doorvaren parallel aan de A2 en bedrijventerrein de Brand. Meefietsen is hier mogelijk maar wel heel hobbelig (eerst fietsbrug over).
Langs de Citadel, bijv. bij de punt van het vlot en bij de Munteltuinen en het Muntelbolwerk zitten scherpe bochten in het water die, zeker bij sterke stroming, lastig te nemen zijn. Tussen de punten van de Citadel zijn forse zandbanken afgezet in periodes van hoogwater. Vermijdt die zoveel mogelijk, je kunt aan de grond komen te zitten.
Een roeiboot die stroomafwaarts vaart heeft voorrang op een andere roeiboot bij een nauwe doorgang.

Beperking geluidsoverlast Acaciasingel

Om (geluids)overlast te voorkomen zijn met bewoners van de Acaciasingel de volgende afspraken gemaakt (sinds okt 2013), die aansluiten bij de reeds gemaakte afspraken met de vissers:
• Niet vanaf de kant coachen tussen de Acacia- en de Kennedybrug, tenzij een portofoon wordt gebruikt.
• Vermijd op de fiets het hondenuitlaatpad tussen deze bruggen.
• Ga niet stilliggen tussen de beide bruggen.
• Vermijd onnodig geschreeuw door stuur en roeiers in dit traject.

Zie ook bij huisregels onder Vereniging / Reglementen.