Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Roeiwater en stroming

Het vaarwater in 's-Hertogenbosch wordt gedeeld met andere schepen, dit geldt vooral op de Dieze en de Ertveldplas. Ook op de Dommel en de Aa kan plotseling de rondvaartboot van Wolthuis, een vissersbootje of een andere kleine boot opduiken. Ook vissers oefenen hun liefhebberij uit op en langs hetzelfde water.

Houd bij binnenvaartschepen rekening met een dode hoek van 500 meter.
Sinds de oprichting van de Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) in 1999 hebben reeds 62 zichtgerelateerde ongevallen met binnenvaartschepen plaatsgevonden, die alle door de RvTV zijn onderzocht. Bij het ontstaan van al deze ongevallen heeft onvoldoende zicht door de (te grote) dode hoek een belangrijke rol gespeeld.

Dode hoek beroepsvaartUit het onderzoek is tevens gebleken dat schippers eigenlijk niet in staat zijn om hun dode hoek in te schatten, er is bijna altijd sprake van een (grote) onderschatting.

Een roeiboot die in de dode hoek terechtkomt wordt niet gezien. Schrikreacties van schippers en zelfs aanvaringen kunnen het gevolg zijn. Wijk daarom bij het naderen van een binnenvaarder altijd direct uit en ga niet voor het schip rondmaken.

Pleziervaartschippers hebben de neiging om uitgebreid van de omgeving te genieten. Het uitkijken, stuurboordwal houden en rechtuit varen schiet er dan wel eens bij in. Kijk in ongestuurde nummers regelmatig om, wijk uit en geef zo nodig een schreeuw. Er zijn pleziervaarders die weinig oog hebben voor de gevolgen van hun gedrag, bijvoorbeeld geen rekening houden met de golven die ze trekken.

Tussen de spoorbrug en de binnenstad is het zicht beperkt. Hier moet je extra goed opletten en goed stuurboordwal aan houden, daarnaast gelden er regels i.v.m. scheepvaartverkeer (lees alle vaarregels: Roeien / Vaarregels):

  • Bij de Diezebrug (Orthenseweg) geldt in zuidelijke richting (stad in) een vaarverbod voor het middelste (het smalle) bruggat.
  • Bij het varen van de Aa naar de Dommel moet eerst aan stuurboordoever (zijde Gamma) richting spoorbrug gevaren worden tot ten minste het gele bord met een hoofdletter K ter hoogte van de Gamma, pas daar mag worden rondgemaakt en overgestoken.