Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Roeien bij De Hertog

Algemene informatie over roeien kan je lezen op wikipedia en www.roeien.nl. Alles wat belangrijk is voor roeien in Nederland kan je vinden op de site van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) en actualiteiten en achtergronden vind je op NLRoei. Abonneer je op het blad ROEI! (zie www.roeiblad.nl) zeer de moeite waard voor maar 25 euro per jaar.

 DSC3109 borderSpeerpunten van het beleid van de roeibond op een rijtje, kijk deze film.

Commissaris roeien
Bestuurslid. Creëert de voorwaarden voor alle roeiactiviteiten door eigen leden, de opvang van nieuwe leden en de deelname aan wedstrijden door leden. Faciliteert een goed werkklimaat voor de commissies en coördinatoren in de portefeuille 'roeien'.

De commissies en coördinatoren in de portefeuille roeien dragen er gezamenlijk zorg voor dat nieuwe leden kennis maken met roeien, lid worden, goed opgeleid worden en examens kunnen doen, dat ook zij-instromers en leden die tussen wal en schip raken weer een plekje krijgen, dat we indoor kunnen doen en wedstrijden en marathons kunnen roeien en dat de boten-verdeling op een prettige manier geregeld is.

Introductiecommissie
Organiseert en begeleidt de instroom van nieuwe (onervaren) roeiers binnen de vereniging. Wij maken onderscheid in de Introductiecommissie voor de avond-weekendroeiers en de Introductiecommissie Midweek voor de roeiers die overdag roeien.

Examencommissie

Beoordeelt de vaardigheid waarmee iemand kan roeien of sturen door het afnemen van examens op het gebied van roeien, sturen en theorie. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeel.

Coachcommissie

Coördineert het opleidingsbeleid en verzorgt de Basis Instructie Cursus(BIC). De coachcommissie neemt initiatieven om de kwaliteit van de roei-instructie te verhogen. De coachcommissie zorgt waar nodig ook voor matching van coaches en ploegen die een coach nodig hebben. 


Stuurinstructiecommissie (STIC)
Verzorgt de opleiding voor Sturen A, Sturen B, de instructie 'Sturen in de 8+' en bewaakt de kwaliteit van de stuuropleidingen en stuurinstructie in algemene zin. 

Jeugdcommissie
Verzorgt de instructie en begeleiding van de jeugdroeiers en de instroom van nieuwe jeugdleden. Zie dit deel van de website.

Head 2Wedstrijdcommissaris
Verzorgt de organisatie rondom roeiwedstrijden, de wedstrijdploegen en zorgt voor de inschrijvingen. Is tevens aanspreekpunt voor botentoewijzing bij wedstrijden.

Transfercoördinator

Probeert vraag en aanbod van ploegen en roeiers met elkaar te matchen. Begeleidt de instroom van nieuwe leden met roei-ervaring.

Coördinator Voorafschrijving
Verzorgt twee maal per jaar de Voorafschrijvingsmarkt en daaruit voortvloeiende administratie.

Coördinator aangepast roeien
Is aanspreekpunt voor leden met een beperking en potentiële leden met een beperking.

Coördinator Midweek roeien

Is aanspreekpunt voor de roeiactiviteiten van leden die overdag op werkdagen roeien, draagt tevens bij aan Transfer en fungeert als liaison richting bestuur. Met enige regelmaat vindt op de eerste dinsdag-ochtend van de maand het MIX-inlooproeien (husselroeien) plaats. De coördinator Lief en Leed is aanspreekpunt voor informele zaken.

Coördinator Marathonroeien
Verzorgt de deelname van Hertog ploegen aan officiële marathonwedstrijden.

Coördinator Zaaltraining
Verzorgt de wekelijkse indoor-circuittraining in de periode oktober - maart.

Coördinatoren:

Commissaris Roeien
Cor van Hillo
Introductiecommissie
Introductiecommissie midweek
Examencommissie
Coachcommissie
Stuurinstructiecommissie
Jos Hollestelle
Anneke van der Burg, Marianne Geerssen
Marle Vissenberg
Mike Milan
Jan Buitink
Jeugdcommissie
Roos van Rhijn, Servaas van der Ploeg
Wedstrijdcommissaris
Transfercoördinator
Marc Balemans, Kim de Groot
Karin de Bruin
Coördinator Voorafschrijving
Coördinator aangepast roeien
Frans Boelaars
Coördinator Midweek & Transfer
Caroline Smits
Coördinator midweek Husselroeien
Caroline Smits
Coördinator midweek Lief en Leed
Patricia van Weert
Coördinator marathonroeien
Fred Boelens
Coördinator zaaltraining
Bas van de Berg