Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Aangepast roeien

Het Beleidsplan Aangepast Roeien (zie hieronder) is in de ledenvergadering van maart 2010 is vastgesteld. Tevens is een Coördinator Aangepast Roeien benoemd (CAR). Op dit moment is dat Frans Boelaars en Edwin de Koning. Ze zijn via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
te bereiken.

Glijplank
Er is een instructiepagina over het gebruik van de glijplank


roeien beperking HemusRV de Hertog voert geen actief wervingsbeleid inzake mensen met een handicap / beperking, maar als deze zich aanmelden zal bekeken worden of het mogelijk is hen te laten roeien. Dat is de rol van de coördinator. Indien er na de opstart structurele begeleiding nodig blijft, zal er een beroep worden gedaan op de familie om een buddy aan de roeier toe te wijzen.

We hebben we inmiddels ervaring opgedaan met diverse vragen / problemen met betrekking tot mensen met een roeibeperking.

In het Jaarverslag doet de Coördinator Aangepast Roeien verslag van de vraagstukken en wijze waarop gezocht is naar oplossingen. Inmiddels hebben diverse leden een plekje gevonden op onze vereniging, waaronder leden met visuele beperkingen, handklachten, verwachten wij iemand zonder been en hebben wij helaas afscheid moeten nemen van iemand met een stoornis in het autisme spectrum. Doofheid is een beperking die we (vooralsnog) niet aandurven. Het lijkt ons een onmogelijke opgave om altijd een goede logo roeivalidatiecommunicatie tot stand te brengen tussen coach, stuur en dove roeier. En dan kan de veiligheid in het geding komen. Nader onderzoek en afstemming met Stichting Roeivalidatie vindt plaats.


Roeien met een beperking binnen Roeivereniging De Hertog ‘s-Hertogenbosch
Aanzet tot beleid, januari 2010
Anke van Putten en Gerry Nijskens

Het beleidsplan van Roeivereniging De Hertog stelt dat zij een burgerroeivereniging wil zijn voor een brede groep actieve mensen, gericht op de regio ’s-Hertogenbosch. Het beleid is primair gericht op breedtesport. Dat betekent dat de roeieisen afgestemd moeten worden op de individuele wensen en mogelijkheden van de roeier, daarbij hoort ook de roeier met een beperking.

Voorliggend stuk is een voorzet om te komen tot een beleidsplan voor roeien met een beperking, vast te stellen door roeivereniging ‘De Hertog’.

Voor mensen met een beperking (lichamelijk of geestelijk) is een voorwaarde om te kunnen roeien, dat roeivereniging De Hertog de bereidheid heeft om dit mogelijk te maken. Dit houdt in dat roeivereniging De Hertog moet voldoen aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO.WMO helpt 1 Deze WMO draagt ertoe bij dat iedereen, beperkt of niet, kan participeren in de samenleving, dus ook zou moeten kunnen roeien. Mensen met een beperking die willen roeien, komen in het algemeen in contact met onze vereniging via
a. een van onze leden;
b. de sportconsulent van de gemeente ’s-Hertogenbosch;
c. op eigen initiatief.

Uitgangspunten zijn :

  1. Roeiers met een beperking worden hetzelfde behandeld als andere Hertogleden. Roeien met een beperking moet bij De Hertog tot de mogelijkheden behoren. Hij/zij volgt de gewone procedures, net als andere roeiers dat doen. Naast de reguliere voorwaarden van zich kunnen redden in het water (zwemmen) en de minimumleeftijd van twaalf jaar, is het noodzakelijk dat de roeier/roeister met een beperking zelfstandig is in de zelfverzorging (toiletbezoek en dergelijke) in een aangepaste situatie.
  2. Het bestuur van Roeivereniging De Hertog installeert een Commissie/Coördinator Aangepast Roeien (=CAR) die, al dan niet zelf, zorgt voor het praktisch mogelijk maken van het roeien met een beperking. De CAR zal, afhankelijk van de beperkingen van de aspirant roeier, advies inwinnen bij de Stichting Roeivalidatie in Rotterdam. Deze stichting heeft specifieke deskundigheid op het gebied van roeien met een beperking, kan adviezen geven en beoordelen welke maatregelen cq hulpmiddelen nodig zijn voor de betreffende roeier en zijn instructeur(s). De CAR legt verantwoording af van zijn activiteiten aan het bestuur; het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de activiteiten die de CAR ontplooit.
  3. In principe neemt de roeier/roeister met een beperking deel aan de reguliere introductiecursus van Roeivereniging De Hertog. Dit is een kennismaking met de vereniging en de roei-instructies tijdens de eerste tien weken van het leren roeien. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de roeier. De introductiecursus zal (mede) begeleid worden door mensen van de in te stellen Commissie Aangepast Roeien CAR.
  4. Vastgelegd moet worden wat de mogelijkheden zijn voor de roeier met beperking na het afronden van de introductiecursus. Zo dient een vervolgtraject te worden opgesteld. Daarin zijn ondermeer op te nemen toeleiding naar examen R1 (en deelname aan het inloop-roeien), en daarna de eventuele definitieve opname in een ploeg.