Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Leermethode

skiff Open Dag Sept 2014 58Het beleid van de KNRB bij de jeugd is het stimuleren van het leren roeien in glad materiaal. Basisidee is om de jeugd volgens deze zogenoemde cybernetische roei-instructie op een veilige en uitdagende wijze op te leiden in materiaal wat daarbij past. Bij De Hertog delen wij deze zienswijze en is er een bepaalde toewijzing met betrekking tot materiaal voor de jeugd afgesproken.

Voor de volledigheid staan hieronder kort de drie verschillende leermethoden beschreven.

1 Klassieke methode:
• Stabiele boten
• Instructeur geeft aanwijzingen en leerling volgt deze op.
• Boot geeft weinig feed-back

2 Cybernetische methode:

• eenpersoonsboot (skiff of C1)
• Instructeur geeft minimale aanwijzingen en de nadruk ligt op het zelf ervaren en ondervinden.
• Boot geeft veel feed-back waardoor leerling snel voelt wat zijn handelen voor gevolgen heeft.
Het idee is dat door de feedback van de boot snel de goede roeihaal aangeleerd wordt. Met name jeugd pikt deze vorm van feed-back goed op mede omdat zij veel meer onbevangen in de boot zitten dan volwassenen.

jeugdroeier-skiff1

3 Geïntegreerde methode
De mengvorm, ook wel de geïntegreerde methode genoemd, komt waarschijnlijk het meest voor bij instructie aan volwassenen. Voor jeugdinstructie gaat de voorkeur uit naar ‘cybernetisch’.
Keuze bepalende factoren:
• Beschikbaar materiaal
• Weersomstandigheden
• Type leerling
• Aantal leerlingen / instructeurs
• Eigen voorkeur

Gestructureerde aanpak
Onze cyclische lesmethode met bijbehorende leerdoelen en oefeningen biedt houvast en geeft systematiek in de trainingen. De verschillende onderdelen waarvoor getraind wordt worden afgesloten door een roeiproef. Onderdelen zijn theorie, skiff, ploegroeien en sturen.
Tijdens de instructie wordt gebruikt gemaakt van een eigen Lesplan Jeugd (nog plaatsen) en van Stappenplan Junioren van de KNRB.
Leskaarten Roeien: het jeugdstappenplan uit 1994 is in 2014 omgetoverd tot een eigentijdse versie leskaarten.

Het consequent gebruiken van de sportplanner door zowel de jeugdroeiers als de coaches geeft goed weer wie er zal zijn waardoor minder tijd verloren gaat met het indelen.

Feedback instrument
Een online google document, als vervanger van het bekende schriftje, om de overdracht van vorderingen en/ of aandachtspunten per roeier te kunnen weergeven is in ontwikkeling.