Coach commissie en Coach-informatie

op 22 maart 2012

De Coach-commissie heeft tot doel: een systeem te ontwikkelen waarbinnen coaches en stuurlieden worden opgeleid en begeleid, zodat zij op een prettige manier een bijdrage kunnen leveren aan de missie van Roeivereniging De Hertog: samen presteren in een fijne sfeer = roeien met plezier!

coach met toeterDe Coach-commissie wordt gevormd door Oda Schelhaas - van Gorkom (Lid en waarnemend coördinator). Oda is coördinator en docent van de Basis Instructie Cursus (BIC) 2017 en de Boordroeidag (sept) en dus direct aanspreekpunt hiervoor. Voor het Inloopskiffen dat in de zomervakantie plaatsvindt is nog een coördinator nodig. Iedereen die wil leren skiffen kan daaraan deelnemen. De Coachcommissie heeft meerdere vacatures.

Werkzaamheden van de commissie
Vanuit het verzorgen van thema-avonden voor coaches en het zorgen voor matching van coaches en ploegen die een coach nodig hebben, is het takenpakket van de coachcommissie langzaamaan uitgebreid. Inmiddels houdt de coachcommissie zich met de volgende taken bezig:
•    coördineren van het opleidingsbeleid, stimuleren van deelname aan KNBR-opleidingen
•    organiseren van de Basis Instructie Cursus (BIC) en het theoretisch gedeelte van de Stuurtaak
•    organiseren/initiëren van zomerinloopskiffen, boordroei-dag, omslacursus, videoroeien
•    initiatieven nemen om de kwaliteit van de roei-instructie te verhogen, b.v. het verbeteren van lesmateriaal of verzamelen van documentatie
•    verzorgen thema- en coachavonden
•    matching tussen coaches en ploegen
En tevens wil de coachcommissie een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het wedstrijdbeleid.

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen, stuur jouw mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Thema-avonden

De thema-avonden zijn bedoeld voor kennisoverdracht, meestal van één of twee deskundigen naar de groep.
Een Coach-avond heeft een meerledig doel, namelijk:
- kennis-uitwisseling tussen coaches onderling
- netwerken
- input geven voor zowel inhoudelijke als organisatorische zaken aan de coach-cie

Voor de PPpresentaties en overige info zie Coach-informatie.

Voor Seizoen 2015-2016 geldt de voorlopige planning:
Thema-avond Voor het eerst naar een wedstrijd, woe 18 nov 2015, Michiel de Bruijcker
Thema-avond Sturen is meer dan aan de touwtjes trekken, ma 18 januari 2016, Jan Buitink en Lianne Melief
BIC theorie-avond De Roeihaal, ma 1 feb 2016
BIC theorie-avond Hoe leer ik iemand roeien, ma 7 maart 2016
Thema-avond Efficiënte roeitechniek, do 17 maart 2016 Marjolein Rekers

Voor Seizoen 2014-2015 geldt de voorlopige planning:
Thema-avond Sturen is meer dan aan de touwtjes trekken, ma 26 januari 2015, Jan Buitink en Lianne Melief
BIC theorie-avond De Roeihaal, ma 9 feb 2015
BIC theorie-avond Hoe leer ik iemand roeien, ma 2 maart 2015
BIC Theorie-avond Observeren en roeitechniek, 23 maart 2015, Ingrid van Rens
Thema-avond Sport en Voeding, 6 feb 2015, Isabella Plomp & 5e Stop, vervallen
Workshop Sturen op topniveau & meer, 11 feb 2015, Anne Schellekens brons OS8+ 2012
Kennismaking Coachborrel, do 16 april 2015, Diederick van den Bouwhuijsen en Pieter Bögels
Coach-activiteit Coach-de-coach-middag, zo 10 mei, Diederick van den Bouwhuijsen en Pieter Bögels

In seizoen 2013-2014 zijn de volgende thema's behandeld:
Thema-avond Sturen is meer dan aan de touwtjes trekken, ma 27 januari 2014, Jan Buitink en Lianne Melief
BIC theorie-avond De Roeihaal, ma 3 feb 2014
BIC theorie-avond Hoe leer ik iemand roeien, ma 17 feb 2014
Thema-avond Efficiënte roeitechniek, ma 17 maart 2014 Marjolein Rekers

In seizoen 2012-2013 zijn de volgende thema's behandeld:
Thema-avond Sturen is meer dan aan de touwtjes trekken, ma 28 januari 2013, Jan Buitink en Lianne Melief
BIC theorie-avond De Roeihaal, ma 4 feb 2013
BIC theorie-avond Hoe leer ik iemand roeien, ma 18 maart 2013
Thema-avond Efficiënte roeitechniek, do 14 maart 2013 Marjolein Rekers

In seizoen 2011-2012 zijn de volgende thema's behandeld:
Coach/roeiers-avond Rekers Rowperfect-sessie, do 29 december 2011, Marjolein Rekers en Joost Middelkoop
Thema-avond Sturen is meer dan aan de touwtjes trekken, ma 30 januari 2012, Jan Buitink en Lianne Melief
BIC theorie-avond De Roeihaal, wo 15 feb 2012
BIC theorie-avond Hoe leer ik iemand roeien, ma 5 maart 2012
Thema-avond Efficiënte roeitechniek, do 15 maart 2012 Marjolein Rekers
Discussie-avond Ontwikkeling van (wedstrijd)roeien, ma 27 aug coachcommissie
Thema-avond Veiligheid & Theorie-examen, ma 10 dec 2012 Piet Vendel
Thema-avond Voor het eerst naar een wedstrijd, hoe werkt dat?, ma 19 nov 2012, coachcommissie
Midweek-bijeenkomst "Help, mijn ploeg wil (niet) naar R2", do 13 dec 2012, commissaris roeien

In seizoen 2010-2011 zijn deze thema's behandeld:
Coach-avond Kwaliteit in coaching ma 27 september 2010, coachcommissie
Gespreks-avond 1e jaars Opleidingsplan do 21 oktober 2010, Oda Schelhaas
Thema-avond Veiligheid en Theorie, 1 november 2011, Piet Vendel
Thema-avond Doe mee van R1 naar R2, woe 17 november 2010, Janneke Zaneveld
Thema-avond Sturen is meer dan aan de touwtjes trekken, ma 31 januari 2011, Anneloes van Winterswijk en Jan Buitink
BIC theorie-avond De Roeihaal, do 17 feb 2011
BIC theorie-avond Hoe leer ik iemand roeien, ma 28 feb 2011
Thema-avond Veiligheid en Theorie, 11 april 2011, Piet Vendel
Coach-avond Wedstrijden roeien, wat is daarvoor nodig, ma 23 mei 2011
Clinic Cybernetische skiff-instructie, mei 2011, o.v.
Praktijkdag Omsla-cursus, mei/juni 2011, o.v.

In seizoen 2009-2010 zijn deze thema's behandeld:
Coach-avond Fouten-analyse in de praktijk (15 en 17 sept 2009)
Thema Winter-ergo-training (20 okt 2009)
Thema Roeihaal 2: hoe vertaal ik het naar mijn roeiers (25 nov 2009)
Thema Mentale begeleiding (12 jan 2010)
Thema Sturen is meer dan aan de touwtjes trekken (24 feb 2010)
Masterclass voor Excellente coaches effectiviteit (17 mrt 2010)
Clinic Cybernetische skiff-instructie (2 mei 2010, vervallen)
Thema-avond Veiligheid en Theorie (22 apr, 31 mei en 9 juni 2010)
Praktijkdag Omsla-cursus (13 juni 2010, vervallen)

In seizoen 2008-2009 zijn deze thema's behandeld :
Thema Roeihaal (13 nov 08)
Coach-avond Roeihaal (22 jan 09)
Thema Gezonde beweging en Blessure-preventie (16 feb 09)
Thema Voeding en sport (5 mrt 09)
Coach-avond Fouten-analyse (25 mrt 09)
Thema Veiligheid en Theorie (examen) (9 apr 09)
Thema Materiaal en Onderhoud (11 mei 09)
Opleidingsbeleid

RV de Hertog Open Dag Sept 2014 17Zie voor het beleid ook in Beleidsvisie 2010-2015 bij paragraaf 4.4 via deze link.

Ieder nieuw lid dat nog niet kan roeien volgt de introductiecursus van 20 lessen en haalt dan R1 (jeugd in skiff S1/S2), en gaat vervolgens aan de slag met een coach naar R2 en R3. Na het behalen van R1 gaat men naar Stuurles om het eerste diploma te halen: Sturen A. In het 2e jaar zijn nieuwe leden verplicht te sturen bij introductie in het kader van ons takenbeleid.

Voor alle beginnende coaches is er de mogelijkheid tot het volgen van de interne Basis Instructie Cursus (feb/maart), deze is voor 2e jaars gedeeltelijk verplicht, i.h.k. van de Stuurtaak. In het 3e jaar is er de vrijwillige keuze om als taak te kiezen voor Coach-in-opleiding bij de introductie. Hierdoor maakt men kennis met coachen op een laagdrempelige manier. Coaches/instructeurs met enige coach-ervaring kunnen de Roei-Instructeur 2 (RI-2) volgen of hogere KNRB-opleidingen, waarbij De Hertog bijdraagt aan de opleidingskosten. Bij voldoende interesse wordt de RI-2 intern georganiseerd, hetgeen scheelt in de reistijd en -kosten.

Bij roeien in R3-materiaal hoort ook het hoger Stuurdiploma B, gericht op coachend sturen, te behalen bij een R3-ploeg/in opleiding. We streven er naar dat alle ploegen een coach hebben, maar dit lukt niet 100%.

In de zomerperiode (na afloop van de introductie) wordt 6x inloopskiffen georganiseerd, dus leren skiffen onder begeleiding. Aan het einde van de zomer wordt voor R1-roeiers ploegvorming gestimuleerd. Het beleid is er op gericht om niemand buiten de boot te laten vallen, om uitval / opzeg van lidmaatschap te voorkomen. In het najaar, of ad hoc in de zomer vangt Stuurles aan. Dit alles vergt wel een grote inspanning van veel leden / commissies.

Na de zomer starten we met interne wedstrijd: de Bossche Sprint op de eerste zaterdag in september.

 

Coachbeleid

Het coachbeleid bij De Hertog

prestatiegericht roeiers coachen 19 728Zie ook het opleidingsbeleid.

In het 3e jaar kunnen roeiers als taak kiezen voor Coach-in-opleiding bij de Introductieperiode. Hierdoor maakt men kennis met coachen op een laagdrempelige manier. Coaches/instructeurs met enige coach-ervaring kunnen de Roei-Instructeur 2 (RI-2) volgen of hogere KNRB-opleidingen, waarbij De Hertog bijdraagt aan de opleidingskosten. Bij voldoende interesse wordt de RI-2 intern georganiseerd, hetgeen scheelt in de reistijd en -kosten.

Door het stimuleren van wedstrijden en het zorgen voor de aanschaf van goed materiaal, wordt De Hertog ook aantrekkelijker voor ervaren (voormalig top-) roeiers. Deze brengen weer kennis en ervaring mee en dragen vaak bij aan coaching op RV De Hertog.

A, B of C-coach
De Coachcommissie hanteert zelf de indeling A, B of C Coach. Alle coaches die een ploeg naar Roeien 3 hebben gebracht of op Roeien 3 niveau coachen, hebben het etiket : coach C. Idem voor B (Roeien 2) en A (Roeien 1). Het lid dat nog niet eerder gecoacht heeft en na deelname aan de BIC gaat coachen tijdens de introductieperiode, noemen we Basis Instructeur. Deze term heeft echter geen ‘formele’ status. Zodra deze basis instructeur zijn/haar ploeg naar Roeien 1 heeft begeleid, wordt hij/zij Coach A. In het smoelenboek kan je zien op welk niveau een coach is ingedeeld en is het mogelijk op niveau te selecteren. De Coachcommissie houdt bij welke ploegen slagen voor een examen. Voor de Coachcommissie is er niets leuker dan de betreffende coach te promoveren naar het bijbehorende niveau en een felicitatiebericht te sturen.

KNRB Opleidingen
De coachcommissie is er voorstander van dat leden een KNRB opleiding volgen. Om deelname te stimuleren is er een tegemoetkoming in deelnamekosten bij succesvolle afronding van een opleiding. Zie voor de opleiding van de KNRB deze pagina.

Basis Instructie Cursus
Jaarlijks wordt de Basis Instructie Cursus georganiseerd. Deze korte opleiding is met name bedoeld voor leden die voor het eerst willen gaan coachen tijdens de Introductie periode. De eerste 2 avonden zijn ook zeer geschikt voor coaches die hun kennis willen opfrissen. Voorheen stond de organisatie van de BIC los van de werkzaamheden van de Coachcommissie. Omdat het belangrijk is dat coaches–in–opleiding opgeleid worden vanuit een eenduidige visie, stuurt de Coachcommissie de BIC inhoudelijk aan.

Het 10-lessenplan (voorheen onderdeel van het BIC-boekje) is uitgebouwd tot een 20-lessenplan voor de introductieperiode. Door introductiecoaches kan dit Lesplan gebruikt worden als leidraad voor de instructie. Daarnaast is het ook goed bruikbaar voor relatief onervaren coaches als houvast bij het coachen. Zie voor meer info bij BIC/Opleidingen / tabblad BIC cursus.Mentor-Coach?

Heb jij geen behoefte aan een vaste coach, maar zou het best prettig zijn als iemand eens 3x meefietst voor een nieuwe impuls?
OF zie je als coach wel dat er iets niet klopt, maar lukt het maar niet om een doorbraak te krijgen?
OF zou je gedurende een korte periode een coach willen hebben, die je op een specifiek examen voorbereidt?
OF zou je gewoon eens willen sparren met iemand met iets meer coach-ervaring?
DAN heb jij dus behoefte aan een mentor-coach.
Een mentor-coach is een ervaren coach, die bereid is om enkele malen, of voor een kortere periode, een coach of ploeg verder te helpen.

Heb jij een mentor-coach nodig OF wil jij graag mentor-coach zijn, laat dat dan even weten aan de coach-cie, dan zorgen wij voor een geschikte match.Coach info

Op deze pagina vind je alle informatie van thema-avonden en andere ondersteunende informatie ten behoeve van het coachen. Het is natuurlijk altijd beter om naar een Thema-avond te komen, omdat je daar het hele verhaal te horen krijgt, maar onderstaande informatie kan je gebruiken als naslagwerk. Veel plezier ermee!

Roei-instructie

Leskaarten Roeien. Het jeugdstappenplan uit 1994 is omgetoverd tot een eigentijdse versie leskaarten.

De ideale roeihaal
Link naar'stroke-cycle-pagina'op de website van Inverness Rowing Club. Als je dit ziet, snap je gelijk hoe het moet.
Kijk ook eens naar dit filmpje:Roeitechniek
pdf smallDe ideale roeihaal, PP-presentatie (Oda Schelhaas - van Gorkom, versie 2015, gebruikt bij BIC 1)
pdf small Tekst DVD Roeibond, de Nederlandse Roeitechniek
pdf small Tekst DVD Roeibond, de cybernetische instructiemethode
pdf Tekst Roeitechniek Kris Korszeniowski

Fouten-analyse
pdf Document Fouten-analyse(Ronald Zaneveld, 25 maart 09)
Zeer uitgebreid kennisdocument, dus zeer geschikt voor alle niveau's van coaching.

Vaardigheden van de Coach (feedback, mentale begeleiding, etc.)
Handout Feedback geven en ontvangen (Oda Schelhaas - van Gorkom, versie 2016, ter info bij BIC 2)
De Roeihaal, hoe vertaal ik het naar mijn roeiers (Oda Schelhaas - van Gorkom, versie 2016, PPP bij BIC 2)
Powerpoint presentatie Workshop Mentale Begeleiding (Huub van Mackelenbergh, Mackel&Bergh coaching en training / Sport Support, 12 januari 2010)
Link naar bibliotheekpagina van Triplewinsport met veel boeken die je als coach gelezen zou willen hebben.

Veiligheid voor mens en materiaal
pdfPPP Veiligheids-bewustzijn (Piet Vendel, 9 april 09)

Trainingsschema's, trainingsopbouw voor wedstrijden
pdfEffectiviteit van de trainingsinspanning (Marjolein Rekers, KNRB, 17 maart 2010)
pdfPrestatiegericht coachen (Sander van der Heijden & Marc Orie, voorjaar 2008)
pdfEfficiënt trainen, trainingsschema maken (Wilbert Hilkens & Leendert Parlevliet, 20 okt 2009)

Gezonde beweging en blessure preventie
pdf Document Warming-up (Noortje Spierings, 16 feb09)
pdf Document Cooling down (Noortje Spierings, 16 feb09)
pdf Document Kleding, Vocht en Voeding (Noortje Spierings, 16 feb09)
pdf Document Spierkrachtversterking (Noortje Spierings, 16 feb09)
pdf PPP Blessure preventie (Leendert Parlevliet, 16 feb09)
pdf Artikel Sport Medisch Onderzoek (Jeroen Bosch Ziekenhuis, februari 2010).
Voor meer informatie zie www.clubzorg.nl

pdf Roei blessures, artikel uit Physios, physiotherapie tijdschrift voorjaar 2015 over meestvoorkomende roeiblessures en hoe deze te voorkomen. Meer info bij Janneke Sandee-Geurts of commissaris roeien. 

 

Voeding en sport
pdf PPP Voeding en sport, verantwoord eten en drinken (Sander van der Heijden, 5 maart 09)
weblink Link naar interessante website over voeding en vocht.


Afstellen en onderhoud van Materiaal
zie voor meer info de pagina materiaal

Teksten over beweging en fysiologie:
Voormalige linken zijn helaas vervallen.

Verder zijn beschikbaar op de vereniging:
Videocamera
Videorecorder
DVD van KNRB "Cybernetische Instructie"
DVD van KNRB "De Nederlandsche Roeitechniek"
Boek "Roeien"

En ga ook naar www.knrb.nl en kijk bij Informatie voor Coachen en Instructie, een ruim aanbod van handzame informatie. Doe je voordeel ermee! 

(C) 2006-2013 Roeivereniging De Hertog 's-Hertogenbosch   | Beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.