Takenbeleid

op 13 juli 2012
Geschreven door Websitebeheerder

De Hertog is een vereniging voor en door de leden.
Onze missie luidt: "Samen presteren in een fijne sfeer"

Wat mag een Hertog lid verwachten?

 • Een op de behoefte afgestemde botenvloot, met boten die inzetbaar zijn, in goede staat van onderhoud en die prettig roeien;
 • Een goede en schone accommodatie;
 • Een veilig terrein met goede spullen;
 • Goede begeleiding, instructie en coaching;
 • Een organisatie waarbinnen je snel geschikte ploeggenoten kan vinden;
 • Betrokkenheid bij de vereniging.

Onze vereniging draait in belangrijke mate op vrijwilligers: leden die zonder daartoe verplicht te zijn een groot deel van hun tijd en energie steken in bestuur- en commissiewerk. Een ruwe schatting wijst uit dat ca 20% van de leden ca 80% van al het werk binnen de vereniging voor zijn rekening neemt. Een groot deel van deze vrijwilligers besteedt hier globaal zo’n 5 á 10 uur per week aan, sommigen nog meer. Uiteraard is lang niet iedereen in staat of bereid, zó intensief aan de verenigingstaken deel te nemen. Dat kan niet worden verwacht en is ook niet nodig. Wel is het een uitgangspunt dat ieder lid een zekere bijdrage levert.Daarom is in 2006 hettakenbeleid ingevoerd, waarbinnen iedereen zich verplicht, op basis van de eigen belangstelling en kwaliteit een stukje werk voor zijn rekening te nemen. Het takenbeleid is dus niet vrijblijvend. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij minimaal 15 uur per jaar inzetbaar is voor werkzaamheden. Zoals gezegd zijn er veel mensen die aanzienlijk meer tijd in de vereniging steken.

Doel van het takenbeleid:

 • Alle taken worden verricht;
 • Iedereen draagt zijn steentje bij.

Hoofdlijnen takenbeleid

 • Binnen het takenbeleid nemen de leden dus alle werkzaamheden voor hun rekening.
 • Naast de vrijwilligerstaken in bestuur en commissie gaat het dan om taken zoals:

- materiaalonderhoud,
- instructie en coachen,
- schoonmaak,
- bardiensten,
- onderhoud aan gebouw en terrein.

 • Elk lid vervult een taak naar keuze uit een taken-functielijst. Minimum is 15 uur per jaar;
 • Met name van ervaren R/S3 roeiers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de opleiding van roeiers op lager niveau;
 • De 1ste jaars roeiers die gedurende het jaar lid worden moeten ook een taak doen naar keuze, waarbij het minimum aantal uren naar rato is;
 • De 2e jaars roeiers worden geacht de stuurtaak van de introductieperiode te vervullen (geen vrije keuze);
 • De 3ejaars roeiers worden ingezet bij coaching van nieuwe leden. Dit is onderdeel van het opleidingbeleid.


Welke taken zijn er?

Overzicht van alle taken met taakcodes, klik je hier voor het pdf document 

‘Vrij om te kiezen’
De taken zijn verdeeld over een aantal clusters. Bijvoorbeeld: materiaal- & botenonderhoud, huisvesting, schoonmaken, 5de stop, coaching/begeleiding, activiteiten, incidentele klussen. Zie Takenoverzicht. Aan het eind van het jaar wordt ieder lid gevraagd zijn of haar takenvoorkeur voor het volgende jaar op te geven. Bij de verdeling van de taken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders voorkeur. Mocht een commissie of cluster al genoeg leden hebben, dan krijg je in overleg met de takencoördinator een andere taak toebedeeld. Je wordt dan op de reservelijst voor de commissie of cluster van jouw voorkeur gezet.

Niet vrijblijvend
De taakuitvoering is niet vrijblijvend: Als je een jaar niet kunt of wilt voldoen aan je taakopdracht, dan kun je dit afkopen met een som die de helft van de contributie bedraagt. Als aan het eind van het jaar blijkt dat je niet aan je taakverplichting hebt voldaan, wordt per gemiste deeltaak van 2,5 uur 1/12 deel van de jaarcontributie in rekening gebracht.


Coördinatie

Jan van Duren en Erik Baars verzorgen de coördinatie van het takenbeleid.
Bereikbaar via E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stuurtaak 2e jaars roei(st)ers

Ben jij in dit jaar gestart met roeien bij De Hertog dan wordt je voor het komende jaar ingedeeld als Stuurtakerin het kader van het takenbeleid. Het in je 2e roei-jaar vervullen van de Stuurtaak is onderdeel van ons opleidingsbeleid en ook de enige verplichte activiteit gedurende je lidmaatschap. Alle andere jaren mag je zelf een taak kiezen.

Met ons Opleidingsbeleid hopen we te bereiken dat je in zo'n 3 jaren tijd redelijk goed leert roeien, leert sturen, kennismaakt met het roeien van wedstrijden (en dat mag ook een toertocht zijn) en ontdekt dat coachen te leren is en zeer de moeite waard kan zijn om je daarin te ontwikkelen.

Stuurtaak
De Stuurtaak is in 2011 voor het eerst ingevoerd, als onderdeel van het opleidingsbeleid, maar ook om aan praktische problemen voor de goede opvang van nieuwe leden tegemoet te komen (zie Beleidsvisie 2010-2015). De Stuurtaak bestaat uit een theoretische gedeelte: het bijwonen van 3 thema-avonden (coördinatie vanuit de Coachcommissie) en een praktisch gedeelte: het sturen van 7 trainingen tijdens de introductieperiode (coördinatie vanuit de Introductiecommissies). Dit komt neer op 3x2 + 7x 1,5 uur = 16,5 taakuren.

Pas vanaf de 4e introductieles worden de Stuurtakers ingedeeld om te sturen. Uiteraard zal dit in overleg met jou gebeuren, vooraf kun je voorkeursmomenten opgeven.

Het theoretisch gedeelte bestaat uit de volgende bijeenkomsten:
a. Thema-avond: Sturen is meer .... dan aan de touwtjes trekken.
b. de eerste avond van de BIC.
c. de tweede avond van de BIC.
Data en tijdstippen volgen nog.

Wij kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen mogelijk is om aan alle onderdelen van de Stuurtaak te voldoen. Mocht dit het geval zijn, dan stellen we het op prijs als je de Coachcommissie ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Introductiecommissie ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) hierover tijdig informeert.

Daarnaast kunnen er redenen zijn om de stuurtaak niet te doen (vrijstelling):

1) indien gekozen wordt voor de taak coach (-in-opleiding)
2) indien gekozen wordt voor een taak als coördinator/veeleisende taak in belangrijke commissie (dus niet gewoon bardienst, etc.), zoals bijv. lustrumcommissie
3) overige overmachtsituaties.

Als één van deze drie redenen op jou van toepassing is, dan graag een reactie naar de Commissaris Roeien via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Extra taken
Ben jij in de gelegenheid om naast de Stuurtaak nog andere taken te verrichten (denk bijv. aan materiaalklussen, schoonmaak, helpen bij één van onze vele (lustrum)activiteiten), dan stellen we dat bijzonder op prijs. Als je hiervoor ingedeeld wilt worden, dan kan je dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van "Extra taak". Ook later in het jaar kan je je natuurlijk altijd melden om eens iets extra's te doen.

Sturen A
Mocht je nog niet Sturen A gehaald hebben bij aanvang van de introductieperiode, maak je dan geen zorgen. Met een goede coach op de kant is het toegestaan om zonder Sturen A te sturen in 0-materiaal. Overleg gewoon met de introductiecoach op welke wijze jullie zullen samenwerken. 

(C) 2006-2013 Roeivereniging De Hertog 's-Hertogenbosch   | Beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.