Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Wall of Fame

Op deze pagina tref je de leden aan met bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Ereleden

Inez Kurvers en Tineke Nieuwenhuis.

Voor hun verdiensten bij het realiseren van de nieuwbouw zijn beiden tot erelid benoemd in een speciale ledenvergadering op 5 juni 2010.

ereleden  

Roeivereniging De Hertog heeft twee ereleden: Inez Kurvers en Tineke Nieuwenhuis. Inez Kurvers (rechts op foto) was voorzitter van de vereniging van februari 1996 tot februari 2004. Onder haar leiding is de vereniging erin geslaagd de huidige locatie te verwerven als vestigingsplaats voor het clubgebouw.

Tineke Nieuwenhuis (links op foto) was voorzitter van februari 2004 tot februari 2010. Zij heeft met succes leiding gegeven aan het langdurige en intensieve proces van de realisatie van de nieuwbouw.

De benoeming van de beide ereleden markeerde de afsluiting van de pioniersfase van de vereniging en was niet alleen een hommage aan deze twee personen, maar ook een erkenning van de verdiensten van al die andere leden die zich ervoor hebben ingezet, dat de vereniging is gekomen waar zij nu staat.

Hertog/Hertogin van het jaar

Hertog / Hertogin van het jaar

Leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt kunnen benoemd worden tot Hertog c.q. Hertogin van het jaar.

2016   Celine van Soest
2015   Ton van Os
2014       Ruben Venneker
2013   Femke van der Ploeg
2012   Fred Boelens & Ton Kranenburg
2011   Leo Spierings
2010   Jack van de Vijver & Joris ten Berge
2009   Ton Kemp & Servaas van der Ploeg
2008   Janneke van Eekeren 
2007   André Habets 
2006   Joost Heynekamp
2005   Jan op 't Hof & Ron de Bever
2004   Wiechert Veenendaal
2003   Nollie van Wijk & Chris Braakensiek

roeiervhjaarbeeldje


Criteria voor Hertog c.q. Hertogin van het jaar:

De benoeming van een Hertog cq Hertogin van het jaar is een jaarlijks terugkerend verschijnsel en is ingesteld door de lustrumcommissie in 2003. Het betreft een wisseltoffee in de vorm van een beeldje van een roeier gemaakt door Mia van den Brand. De benoeming vind plaats op het nieuwjaarsfeest / receptie. De titel wordt gedragen voor één jaar.
Criteria:
* De kandidaat dient natuurlijk lid te zijn van RV De Hertog;
* De kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn;
* Hij/zij heeft zich ingezet voor het algemene welzijn van De Hertog;
* De kandidaat zit regelmatig in een roeiboot, maar hoeft geen perfect roeihaalbeeld of roeibeweging te hebben;
* De kandidaat moet knap zijn, maar dat is iedereen bij de Hertog, de frisse buitenlucht zorgt daar wel voor;
* De kandidaat mag geen bestuurslid zijn.

Sinds 2014 wordt de uitreiking van deze prestigeuze titel verzorgd door de Hertog cq Hertogin van het voorgaande jaar.