Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Takenbeleid

De Hertog is een vereniging voor en door de leden.
Onze missie luidt: "Samen presteren in een fijne sfeer"

Wat mag een Hertog lid verwachten?

 • Een op de behoefte afgestemde botenvloot, met boten die inzetbaar zijn, in goede staat van onderhoud en die prettig roeien;
 • Een goede en schone accommodatie;
 • Een veilig terrein met goede spullen;
 • Goede begeleiding, instructie en coaching;
 • Een organisatie waarbinnen je snel geschikte ploeggenoten kan vinden;
 • Betrokkenheid bij de vereniging.

Onze vereniging draait in belangrijke mate op vrijwilligers: leden die zonder daartoe verplicht te zijn een groot deel van hun tijd en energie steken in bestuur- en commissiewerk. Een ruwe schatting wijst uit dat ca 20% van de leden ca 80% van al het werk binnen de vereniging voor zijn rekening neemt. Een groot deel van deze vrijwilligers besteedt hier globaal zo’n 5 á 10 uur per week aan, sommigen nog meer. Uiteraard is lang niet iedereen in staat of bereid, zó intensief aan de verenigingstaken deel te nemen. Dat kan niet worden verwacht en is ook niet nodig. Wel is het een uitgangspunt dat ieder lid een zekere bijdrage levert.Daarom is in 2006 hettakenbeleid ingevoerd, waarbinnen iedereen zich verplicht, op basis van de eigen belangstelling en kwaliteit een stukje werk voor zijn rekening te nemen. Het takenbeleid is dus niet vrijblijvend. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij minimaal 15 uur per jaar inzetbaar is voor werkzaamheden. Zoals gezegd zijn er veel mensen die aanzienlijk meer tijd in de vereniging steken.

Doel van het takenbeleid:

 • Alle taken worden verricht;
 • Iedereen draagt zijn steentje bij.

Hoofdlijnen takenbeleid

 • Binnen het takenbeleid nemen de leden dus alle werkzaamheden voor hun rekening.
 • Naast de vrijwilligerstaken in bestuur en commissie gaat het dan om taken zoals:

- materiaalonderhoud,
- instructie en coachen,
- schoonmaak,
- bardiensten,
- onderhoud aan gebouw en terrein.

 • Elk lid vervult een taak naar keuze uit een taken-functielijst. Minimum is 15 uur per jaar;
 • Met name van ervaren R/S3 roeiers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de opleiding van roeiers op lager niveau;
 • De 1ste jaars roeiers die gedurende het jaar lid worden moeten ook een taak doen naar keuze, waarbij het minimum aantal uren naar rato is;
 • De 2e jaars roeiers worden geacht de stuurtaak van de introductieperiode te vervullen (geen vrije keuze);
 • De 3ejaars roeiers worden ingezet bij coaching van nieuwe leden. Dit is onderdeel van het opleidingbeleid.