Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Roeischoenen

Binnekort volgt hier alle informatie over de roeischoenen.

Op basis van het overzicht van roeiers die al schoenen hebben gekocht zijn een aantal boten geselecteerd. Hierbij is ook gekeken naar de lopende voorafschrijvingen, een verdeling tussen zwaar/licht en naar de verzoeken die binnengekomen zijn. Er is getracht om zowel rekening te houden met roeiers met schoenen als met roeiers zonder schoenen. Uiteindelijk zijn we tot de volgende boten gekomen die in de komende weken worden omgebouwd. De voortgang hiervan wordt gemeld op de website. Daarnaast staat er in het afschrijfsysteem een (S) achter de bootnaam.
 
 
Omgebouwd zijn:
  • Skiffs: Antwerpse Poort en Nehalennia (Teruggebouwd, zitten weer schoenen in)
  • dubbel twee: Antonie (Teruggebouwd, zitten weer schoenen in)
  • Vier met: Traverse (volgt nog)
  • Dubbel vier: Moerasdraak en Lunet (volgt nog)
  • Acht: Jeronimus Bosch
 
Schoenen bestellen
  • De blauwe schoenen via deze link
  • De zwarte schoenen worden eind april / begin mei verwacht en gaan 99 euro kosten. 
 
Nog geen schoenen en wel roeien met Shimano?
Heb je nog geen schoenen en wil je wachten op de zwarte schoenen, terwijl de rest van je ploeg wel schoenen heeft, dan kun je toch in een boot met Shimano systeem roeien. De vereniging heeft een aantal paar aangeschaft, deze zijn af te schrijven in het afschrijfsysteem
 
Welk besluit is er genomen op de ALV van 25 februari 2019?
BESLUIT:
  1. Er zal een aantal R3 en S3 boten worden voorzien van het nieuwe systeem en aan het eind van de zomer zullen de ervaringen van de gebruikers van deze boten uitsluitsel moeten geven over een Go/No Go voor verdere uitrol van het systeem.
  2. Het gaat hier echter uitdrukkelijk niet om een test.
  3. In geval van een No Go zal de vereniging de kosten van de schoenen van de gebruikers vergoeden.
Nadere toelichting in dit bericht