Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Roeischoenen

09-10-2021 Hieronder komt zeer binnenkort de achtergrondinformatie en de veelgestelde vragen en antwoorden te staan over de Shimano roeischoenen.

 

 

 

 

 

Nu staan de belangrijkste processtappen in 2019 en 2020 benoemd.

 

ALV 30-11-2020

In 2019 is de Shimano klankbordgroep ingesteld om te komen tot een GO/NOGO over het verder invoeren van het Shimanosysteem in de R3/S3-vloot. Er is nu ervaring opgedaan met de vervangende bindingen in een aantal boten (8, vier en een skiff) en er zijn diverse gesprekken geweest met Shimano. Ik wil een korte terugmelding doen wat de bevindingen zijn van de klankbordgroep, uitgebreidere communicatie volgt na de ALV. 

o Gezien de positieve ervaringen die ermee opgedaan zijn, het mondelinge verhaal van Shimano over testen en productie van het systeem, heeft de klankbordgroep afgelopen week besloten om een GO te geven en verder te gaan met de uitrol van het systeem. 

Vanwege het ontbreken van schriftelijke informatie van Shimano over de productie en product certificering moeten we vooral afgaan, ook wat betreft de veiligheid van het systeem, op eigen ervaringen. Tot dusver zijn er twee keer skiffs omgeslagen (waarvan één keer opzettelijk) en beide keren kwamen de roeiers vlot los van de boot. Maar we moeten meer ervaring op doen om beter te kunnen inschatten of dit systeem veiliger, onveiliger of even veilig is als het huidige met vaste schoenen of flex feet en hielstrings. 

o Er wordt bij de verdere uitrol uitgebreid gecommuniceerd over hoe de uitrol eruit ziet (denk aan gefaseerd, eerst de 4-en, dan de 2-en en tot slot de skiffs), wat de aandachtspunten zijn in het gebruik van het systeem, waar de schoenen aangeschaft kunnen worden, etc. 

o De uitrol zal naar verwachting begin 2021 starten, maar we zijn afhankelijk verlichting van de Coronamaatregelen. 

BESLUIT
De uitrol van het Shimano systeem voor R3/S3 boten wordt volgens bovenstaande toelichting uitgevoerd.

 

Update 30-6-2020

Shimano heeft de vervangende bindingen ondertussen geleverd en de eerste proefvaarten in de skiff zijn uitgevoerd. De eerste berichten zijn goed, de bindingen zitten goed vast met roeien en bij omslaan kom je direct los, zonder zelf nog een handeling te moeten verrichten. Nu er ook weer in grote nummers gevaren gaat worden, zijn ook de shimano bindingen in de Kruithuis (4+) en Jeronimus Bosch (8+) vervangen.

Met de klankbordgroep zullen we komende tijd het verdere proces bespreken.

 
 
Update 27-11-2019
Levering van de vervangende bindingen is vertraagd, nieuwe berichtgeving wordt verwacht in januari
 
Update 9-11-2019
In juli hebben we de laatste update gegeven over het Shimano systeem, hierin hebben we aangegeven dat Shimano met vervangende bindingen zou komen om deze kosteloos om te ruilen.
Bij deze bindingen is het mogelijk om hands-free los te komen in plaats van met de quick-release. Shimano is afgelopen periode bezig geweest met de doorontwikkeling en het testen van deze bindingen en heeft ze nu gereed.
 
Als vereniging zullen we eerst het vertrouwen terug moeten krijgen in Shimano en de veiligheid van deze nieuwe bindingen alvorens we verder kunnen met al of niet uitrollen van het systeem. Ondertussen is er een klankbordgroep ingesteld met met als doel te bespreken wat we als vereniging nodig hebben voor vertrouwen in de veiligheid van dit systeem en hoe het al of niet uitrollen van dit systeem eruit zou moeten zien. De klankbordgroep is samengesteld uit: gebruikers van het huidige systeem, veiligheidscoördinator, betrokkenen bij de invoering begin van het jaar en bestuur. Dit zijn de volgende leden: Marc Schouten, Lianne  Melief, Joost Hagendoorn, Claudia Algra, Robert Overbosch, Clementine Harbers, Tim Kievits en Joep de Greef.
 
De eerste bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden, belangrijkste punten die daarin besproken zijn, zijn: verwachtingen van het systeem en het testen ervan, communicatie en het vervolgproces.
De eerste stap is dat er gistermiddag een gesprek plaatsvond met Shimano met een sample van het nieuwe systeem. De volgende stap is dat we de uitkomsten hiervan in de klankbordgroep bespreken om afspraken te maken over het vervolgproces (o.a. met test van het systeem) en de communicatie.
Mocht overigens het vervolg niet leiden tot inbouw van het systeem, dan zal Shimano aansprakelijk gesteld worden voor de reeds gemaakte kosten, waarbij de vereniging in eerste instantie de kosten voor de door leden aangeschafte schoenen zal dragen.
 
De verwachting is dat we jullie in de loop van december van verdere informatie kunnen voorzien.
 
Mochten er vragen zijn, hoor ik dat uiteraard graag, ook bij de andere leden van de klankbordgroep kun je terecht.
 
vriendelijke groeten,
Joep de Greef
Commissaris Materiaal RV de Hertog

 


 

Welk besluit is er genomen op de ALV van 25 februari 2019?
BESLUIT:
  1. Er zal een aantal R3 en S3 boten worden voorzien van het nieuwe systeem en aan het eind van de zomer zullen de ervaringen van de gebruikers van deze boten uitsluitsel moeten geven over een Go/No Go voor verdere uitrol van het systeem.
  2. Het gaat hier echter uitdrukkelijk niet om een test.
  3. In geval van een No Go zal de vereniging de kosten van de schoenen van de gebruikers vergoeden.
Nadere toelichting in dit bericht