Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Roeischoenen

Update 30-6-2020

Shimano heeft de vervangende bindingen ondertussen geleverd en de eerste proefvaarten in de skiff zijn uitgevoerd. De eerste berichten zijn goed, de bindingen zitten goed vast met roeien en bij omslaan kom je direct los, zonder zelf nog een handeling te moeten verrichten. Nu er ook weer in grote nummers gevaren gaat worden, zijn ook de shimano bindingen in de Kruithuis (4+) en Jeronimus Bosch (8+) vervangen.

Met de klankbordgroep zullen we komende tijd het verdere proces bespreken.

 
 
Update 27-11-2019
Levering van de vervangende bindingen is vertraagd, nieuwe berichtgeving wordt verwacht in januari
 
Update 9-11-2019
In juli hebben we de laatste update gegeven over het Shimano systeem, hierin hebben we aangegeven dat Shimano met vervangende bindingen zou komen om deze kosteloos om te ruilen.
Bij deze bindingen is het mogelijk om hands-free los te komen in plaats van met de quick-release. Shimano is afgelopen periode bezig geweest met de doorontwikkeling en het testen van deze bindingen en heeft ze nu gereed.
 
Als vereniging zullen we eerst het vertrouwen terug moeten krijgen in Shimano en de veiligheid van deze nieuwe bindingen alvorens we verder kunnen met al of niet uitrollen van het systeem. Ondertussen is er een klankbordgroep ingesteld met met als doel te bespreken wat we als vereniging nodig hebben voor vertrouwen in de veiligheid van dit systeem en hoe het al of niet uitrollen van dit systeem eruit zou moeten zien. De klankbordgroep is samengesteld uit: gebruikers van het huidige systeem, veiligheidscoördinator, betrokkenen bij de invoering begin van het jaar en bestuur. Dit zijn de volgende leden: Marc Schouten, Lianne  Melief, Joost Hagendoorn, Claudia Algra, Robert Overbosch, Clementine Harbers, Tim Kievits en Joep de Greef.
 
De eerste bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden, belangrijkste punten die daarin besproken zijn, zijn: verwachtingen van het systeem en het testen ervan, communicatie en het vervolgproces.
De eerste stap is dat er gistermiddag een gesprek plaatsvond met Shimano met een sample van het nieuwe systeem. De volgende stap is dat we de uitkomsten hiervan in de klankbordgroep bespreken om afspraken te maken over het vervolgproces (o.a. met test van het systeem) en de communicatie.
Mocht overigens het vervolg niet leiden tot inbouw van het systeem, dan zal Shimano aansprakelijk gesteld worden voor de reeds gemaakte kosten, waarbij de vereniging in eerste instantie de kosten voor de door leden aangeschafte schoenen zal dragen.
 
De verwachting is dat we jullie in de loop van december van verdere informatie kunnen voorzien.
 
Mochten er vragen zijn, hoor ik dat uiteraard graag, ook bij de andere leden van de klankbordgroep kun je terecht.
 
vriendelijke groeten,
Joep de Greef
Commissaris Materiaal RV de Hertog

 


De informatie hieronder wordt nog geactualiseerd.

 

Op basis van het overzicht van roeiers die al schoenen hebben gekocht zijn een aantal boten geselecteerd. Hierbij is ook gekeken naar de lopende voorafschrijvingen, een verdeling tussen zwaar/licht en naar de verzoeken die binnengekomen zijn. Er is getracht om zowel rekening te houden met roeiers met schoenen als met roeiers zonder schoenen. Uiteindelijk zijn we tot de volgende boten gekomen die in de komende weken worden omgebouwd. De voortgang hiervan wordt gemeld op de website. Daarnaast staat er in het afschrijfsysteem een (S) achter de bootnaam.
 
 
Omgebouwd zijn:
  • Skiffs: Antwerpse Poort en Nehalennia (Teruggebouwd, zitten weer schoenen in)
  • dubbel twee: Antonie (Teruggebouwd, zitten weer schoenen in)
  • Vier met: Traverse (volgt nog)
  • Dubbel vier: Moerasdraak en Lunet (volgt nog)
  • Acht: Jeronimus Bosch
 
Schoenen bestellen
  • De blauwe schoenen via deze link
  • De zwarte schoenen worden eind april / begin mei verwacht en gaan 99 euro kosten. 
 
Nog geen schoenen en wel roeien met Shimano?
Heb je nog geen schoenen en wil je wachten op de zwarte schoenen, terwijl de rest van je ploeg wel schoenen heeft, dan kun je toch in een boot met Shimano systeem roeien. De vereniging heeft een aantal paar aangeschaft, deze zijn af te schrijven in het afschrijfsysteem
 
Welk besluit is er genomen op de ALV van 25 februari 2019?
BESLUIT:
  1. Er zal een aantal R3 en S3 boten worden voorzien van het nieuwe systeem en aan het eind van de zomer zullen de ervaringen van de gebruikers van deze boten uitsluitsel moeten geven over een Go/No Go voor verdere uitrol van het systeem.
  2. Het gaat hier echter uitdrukkelijk niet om een test.
  3. In geval van een No Go zal de vereniging de kosten van de schoenen van de gebruikers vergoeden.
Nadere toelichting in dit bericht