Info over boten reserveren

op 14 juli 2012
Geschreven door commissaris roeien

Voordat je met een boot het water op mag, moet je die boot reserveren. De informatie wordt ook gebruikt om het botengebruik bij te houden en om snel te kunnen zien of er nog boten op het water zijn i.v.m. veiligheid. Ook ergometers worden afgeschreven, kijk hieronder voor het schema.

M.u.v. de tijdstippen waarop een roeiverbod geldt mag iedereen op elk tijdstip voor een periode van maximaal anderhalf uur (bloktijd) afschrijven. Natuurlijk alleen die boten waar je in mag met je gehaalde proeven. Voor wedstrijden en toertochten gelden afwijkende regels, evenals voor trainingen van de marathongroep, zie tabblad Wedstrijden & Toertochten.

Afschrijven mag maximaal 7 dagen van tevoren. Als een boot is afgeschreven maar 15 minuten na de afgeschreven tijd nog in de stelling ligt, vervalt de afschrijving.

Er mogen op één tijdstip niet meer roeiplaatsen afgeschreven zijn dan er roeiers in de ploeg zitten. Je mag dus niet een vier met, en 'voor de zekerheid' ook een vier zonder afschrijven. Bij klachten worden alle reserveringen van de ploeg voor dat tijdstip verwijderd.


Voorafschrijving

De uitzondering op de 7 dagen regel is het voor-afschrijven:

 • Als je mag voor-afschrijven mag je de aangegeven boot voor de afgesproken bloktijd maximaal 14 dagen van tevoren afschrijven. Let op: het is geen automatische afschrijving, je moet de boot dus voor elke training afschrijven.
 • Het is niet toegestaan de mogelijkheid van voorafschrijven uit te oefenen op andere momenten dan wat is afgesproken in het voorafschrijfschema, ook als dat wel mogelijk is.
 • Als je in een andere boot of in dezelfde boot buiten de aangegeven tijd wilt roeien, geldt de normale regeling: maximaal 7 dagen van tevoren afschrijven.
 • Skiffs kunnen alleen op persoonsnaam worden afgeschreven, niet op een ploeg. Voorafschrijving voor een skiff kan daarom ook alleen voor een persoon gelden.
 • Bij serieuze klachten over wel afschrijven maar niet gebruiken, fout afschrijven, te laat terug, vlot bezet houden en andere vormen van oncollegiaal gedrag wordt de mogelijkheid om vóór-af te schrijven ingetrokken.
 • In principe twee tijdstippen per ploeg voor dezelfde boot. Meer afspraken zijn mogelijk mits niet in conflict met een al vergeven mogelijkheid.
 • Het bestuur houdt zich de mogelijkheid voor om, om goede redenen (wedstrijden, tochten, etc.) de mogelijkheid van voor-afschrijven te doorkruisen.

Afspraken

Bekijk hier de afspraken over de voorafschrijvingen voor de zomer van 2017.

Het is niet toegestaan de mogelijkheid van voorafschrijven uit te oefenen op andere momenten dan wat is afgesproken in het voorafschrijfschema, ook al ben je er technisch wel toe in staat. Zie verder tabblad Voorafschrijving.

Ga je toch niet roeien in de boot die je had afgeschreven, geef hem dan zo snel mogelijk vrij.

Wijzigingen
En verder kunnen er altijd wijzigingen aangevraagd worden, zolang dat maar in afstemming is met de eventuele andere gebruikers. Bij (dreigende) conflicten zal de commissaris roeien bemiddelen.

Wil je een verandering, neem dan contact op met de commissaris roeien via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een voorafschrijving is het recht om een boot of ergometer -voor de afgesproken bloktijd- maximaal 14 dagen van tevoren af te schrijven. Er zijn nog steeds ploegen die ook buiten de afgesproken bloktijden een voorafschrijving plaatsen. Dit is niet volgens de spelregels en deze afschrijvingen zullen dan ook verwijderd worden.

Bloktijden voor boten zijn 1,5 uur en voor ergometers 45 minuten.


Markt

Rondom het wisselen van de zomer- en wintertijd worden ook nieuwe afspraken van kracht over het recht op voorafschrijving voor het volgende half jaar. Hiervoor wordt 2x per jaar door de commissaris Roeien (CR) een 'voorafschrijvingsmarkt' ofwel botentombola geroorganiseerd.  Dan bepalen de ploegen onderling wie op welk moment in welke boot roeit. De CR begeleidt zonodig het onderhandelingsproces. Vanf 2017 proberen we de aanvragen digitaal te verwerken, en de voorafschrijvingsmakrt zoveel mogelijk te beperken tot die boottypen die problemen opleveren.
NB: voorafschrijving is natuurlijk niet per sé nodig als je de enige ploeg bent op een bepaald trainingstijdstip.

Enkele weken voor deze voorafschrijvingsmarkt wordt alle ploegen gevraagd hun voorkeur op te geven. Hiervoor geldt de volgende beperking:

 • je kunt als ploeg op één tijdstip niet meer roeiplaatsen aanvragen dan er roeiers in de ploeg zitten. Een ploeg van vier kan dus niet 'voor de zekerheid' ook een twee en een skiff aanvragen voor hetzelfde tijdstip.
 • je kunt in principe twee aanvragen voor een boot doen. Meer aanvragen voor dezelfde boot zijn mogelijk, maar uitsluitend in overleg met de andere gebruikers van die boot.

Als de aanvraag geen conflict oplevert met andere gebruikers van de boot wordt deze aanvraag direct gehonoreerd. Als er wel conflicten zijn worden contactpersonen van de ploegen uitgenodigd op de voorafschrijvingsmarkt. Op deze voorafschrijvingsmarkt kunnen deze contactpersoon de wensen van de ploeg nogmaals doorgeven, en conflicterende aanvragen kunnen ter plekke worden opgelost.

Is het voor jou of voor jouw ploeg onmogelijk aanwezig te zijn, vraag dan een ander om je te vertegenwoordigen. Voorzie die ander wel van voldoende alternatieven, zodat deze voor jou/jullie afspraken kan maken.

NB: Commissies, zoals voor Sturen of Introductie, hebben soms ook een voorafschrijvingsrecht. Het kan dus zijn dat het materiaal, voornamelijk C-materiaal, al vergeven is op de gewenste dag of tijdstip.

Het nieuwe schema gaat in per zondag 26 maart 2017.

Start zomertijd 2017: 26 maart
Start wintertijd 2017: 29 oktober

Zon onder:
1 september 2017 20:26
15 september 2017 19:53
25 september 2017 19:30

NB: Voorafschrijving is geen automatische afschrijving, maar alleen het recht om te mogen (voor-) afschrijven.


C4 => glad

Voor het eerst in glad varen (en alleen al zo’n boot tillen) is best even spannend. Wij willen deze overgang goed begeleiden. Heb je behoefte aan begeleiding bij de eerste keer roeien in een gladde boot, stuur dan (op tijd) een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij zorgen er dan voor dat begeleiding vanuit de Stuurinstructiecommissie beschikbaar is, om de eerste 2x dat je in glad gaat varen, je te voorzien van instructies over het tillen en sturen van glad materiaal.

Sowieso raden we je aan om de Handleiding Commando's (Materiaal / Omgaan met materiaal) nog eens te bestuderen. Hierin staan alle commando's voor het in- en uitbrengen van het materiaal.


Wedstrijden+Tochten

Wedstrijd reservering gaat voor

Op de Hertog werken we met het ‘recht op voorafschrijving’. Als je voorafschrijving hebt op een boot kun je deze 2 weken vantevoren reserveren, ipv één week. Inschrijven voor wedstrijden dient tot 2 weken vòòr de wedstrijddatum te gebeuren. Het kan voorkomen dat een ploeg met voorafschrijving zijn boot voor over 2 weken reserveert en dat, vanwege wedstrijd van een andere ploeg, deze voorafschrijving vervolgens wordt geannuleerd door de Commissaris Materiaal. Hier geldt dus niet ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ maar gaat de wedstrijdreservering voor. Dan is er nog voldoende tijd voor de thuisblijvende ploeg om uit te wijken naar ander materiaal of een ander trainingstijdstip.

Voor het afschrijven van boten voor Toertochten wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als voor wedstrijden.

De Marathongroep traint per definitie langere afstanden en mag dus meerdere bloktijden achter elkaar reserveren. De trainingstijden van de marathongroep mogen niet samenvallen met de 'piektijden' zoals de zaterdagochtend en doordeweekse avonden.Coachboot

Naast roeiboten heeft RV de Hertog ook een coachboot (Zottenschip II) voor het begeleiden van ploegen op het water of bijv. het maken van video-opnames. Voor het varen in de coachboot is het Vaarbewijs I verplicht en moet een instructie worden gevolgd voor het gebruik.

Zie voor alle informatie de pagina Materiaal / Coachboot.Coachfiets

Het beleid t.a.v. fietsen stallen is als volgt: de loods is een botenstalling. In de loods en de overige ruimtes in het gebouw is geen ruimte voor het stallen van fietsen. Aangezien RV de Hertog niet over eigen buitenruimte beschikt is het stallen van fietsen de verantwoordelijkheid van de leden zelf.

Wij onderscheiden 2 doelgroepen t.a.v. de behoefte tot veilige fietsenstalling:

 • Een groep leden komt op hun (beste) fiets naar de RV om te gaan roeien en is bang dat deze gestolen wordt tijdens stalling bij de Hertog.

Ten aanzien van deze groep stellen wij: de keuze tot vervoersmiddel om van huis naar de RV te komen is eigen verantwoordelijkheid.

 • Een groep leden is niet in de gelegenheid om op de fiets naar de RV te komen, maar het kunnen beschikken over een fiets is noodzakelijk voor het verrichten van de activiteit op de RV (coachen).

Ten aanzien van deze groep stellen wij: zorg ervoor dat je een fiets kan lenen van de ploeg die je coacht of anderen die op dat moment aanwezig zijn.

Voor die gevallen waarbij het lenen van een fiets voor coaching niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van de coachfiets. Volgens (voor)afschrijvings- en reserveringssysteem is deze beschikbaar voor coaches. In de berging zullen materialen aanwezig zijn voor (lichte) reparatie en onderhoud. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruiksklaar houden van de coachfiets, denk aan bijv. bandenplakken, en bij bijzonderheden in overleg met de commissaris Materiaal.

Essentie van de regeling (van kracht vanaf 1 december 2011):

 • De coachfiets is eigendom van RV De Hertog
 • Stalling van de coachfiets is in de buitenberging (toegang via vingerafdruk) en dus nergens anders i.v.m. kans op diefstal. Na gebruik direct terugzetten.
 • De coachfiets wordt afgeschreven via het botenreserveersysteem
 • Coaches kunnen voorafschrijving aanvragen
 • Klein onderhoud wordt gedaan door de coaches (reparatieset en fietspomp is in de buitenberging aanwezig)
 • Evaluatie een jaar na aanvangsdatum van de regeling (met name qua kosten)

(C) 2006-2013 Roeivereniging De Hertog 's-Hertogenbosch   | Beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.