Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

  • 1
  • 2
  • 1

Better safe than sorry...

Zaterdagmorgen om 8.30u warming-up op de ergometers. Kennismaken met Heleen, die ons stuurt op de Head of the River Amstel. De wedstrijd is over 3 weken - op18 maart - en het is goed om een een paar keer met een stuur te kunnen trainen alvorens op wedstrijd te gaan.

zaterd8 1De Boze Griet wordt vlot in het water gelet, het is striemend koud, vooral door de Oostenwind die elk kiertje vindt. We zijn amper op de Ertveldenplas en we merken dat de golfjes van alle kanten kopjes geven. Geeft niet, denken we, want de Amstel kan ook ruw zijn.

Na de plas overgestoken te zijn, toch maar wat hozen, er is ongemerkt toch heel wat water in de boot gekomen. Het water op de dekjes bevriest, zo ook het water op de slidings. Dat laatste is vervelend: het bankje rolt niet meer lekker en al te veel ijs lijkt me ook niet zo goed voor de lagering van de wieltjes.

Nu de boot weer leeg is, op en neer naar de sluis. Onderweg komen we het Zotteschip tegen met Joost die 2unlimited coacht. Spatwater in de boot blijft ondertussen op de dekjes en de slidings bevriezen. En de natte plekken op je kleding isoleren ook niet meer zo best. Tijd om terug te gaan naar het vlot, langs hoger wal de plas over is het plan.

Bij de aankomst op de plas blijken de golven gegroeid te zijn en - nog erger - van alle kanten op ons af te komen. Door de ijzeren damwanden als beschoeiing en aangewakkerd door de Oostenwind die kracht 5 (ruim) over de hele lengte van de plas flink vaart zet achter de schuimkoppen, klotst het water tegelijkertijd van verschillende kanten op, over en in de boot. Elke 2 halen krijgen we 3 golven binnen. Heleen geeft dan ook het commando rond te maken om daarmee de boot in rustiger vaarwater te krijgen, leeg te hozen en te overleggen hoe we verder gaan. Het is iedereen duidelijk dat het niet verantwoord is de oversteek over de plas te maken als er, voordat we hoger wal bereiken, zoveel water de boot in komt. Inmiddels komt ook Joost langszij en is het met ons eens dat we beter de Griet aan de kant kunnen leggen. In het Zotteschip kan hij niet veel uitrichten als er wat gebeurd. Wel zal hij de situatie op de vereniging melden.We leggen de boot bij het veerhuis, tegenover de "afslag" naar Crevecoeur, aan de wal, stappen uit en leggen de riemen op het gras van de helling. Dan de boot erbovenop, deze ligt stabiel en de riggers worden ontzien.

zaterd8 2

Vier diehards gaan joggen naar de vereniging. Heleen heeft inmiddels haar man Kasper gebeld en deze komt over een kwartiertje. We besluiten op te boot en de stuur te letten totdat we met ons vijven opgehaald worden. Inmiddels is de vrouw des huizes gearriveerd en nodigt ons uit voor een warme kop thee in de serre. Een halfuur later zijn we - met dank aan Kaspar -  weer op de vereniging.

Na het douchen en de koffie gaan we terug met de botenwagen om de Boze Griet op te halen. We zien de bewoonster niet meer maar besluiten haar met een bloemetje te bedanken, als het effe kan vanmiddag nog. Splitsen en afriggeren, boot op de wagen en weer op weg. Op 13.15u zijn we terug op de vereniging en met een half uurtje schroeven, poetsen en moeren draaien ligt de Griet wee op haar plek.

Belangrijkste les van deze training:

  • Harde Oostenwind is zeer verraderlijk. De situatie komt niet vaak voor en het venijn zit niet alleen in de chill-factor maar ook in de ontwikkelde kracht en de effecten op de golfvorming op de Ertveldenplas.
  • En gaan zwemmen omdat de boot is volgelopen mag je bij een watertemperatuur van 2,5 ºC, in water met schuimkoppende golven, onder geen beding als een realistisch scenario overwegen.

Better safe than sorry!

Be carefull out there en veel roeiplezier,

Peter van Weert, Captain Zaterd8

PS: ik heb zaterdagmiddag nog even een bosje bloemen afgegeven als dank voor de warme ontvangst.