Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

  • 1

Gezocht: Meedenker(s) (m/v)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 november j.l. is door Marc Schouten een toelichting gegeven op zijn ingediende ontwerp Huishoudelijk Reglement (HR). Dit ontwerp HR willen we graag "alignen"met het huidige HR. Dit willen we met een kleine groep leden doen. We zoeken daarom nog één of twee leden die ons daarbij willen helpen.De afspraak is dat dat HR in de Algemene Ledenvergadering van februari 2017 gepresenteerd zal worden. Heb je interesse en tijd om mee te denken meld je dan aan bij Marc Schouten of bij Ruben Venneker.